Costfocus | Kostenbesparing
Fleur Kavelaars | Costfocus

Cases

Zorginstelling

Kostenbesparing eerste 12 maanden na start nieuwe contracten, met monitoring door Costfocus Gemiddeld 12 %
Contractuele, minimale levensduur besparingsresultaten Gemiddeld 5 jaar
Aantal medewerkers 3.000

Advies over kostengebieden:

 • Verpleegartikelen
 • Voeding en restauratieve voorzieningen (overgrote deel)
 • Wasserijdiensten
 • Speel-, leer- en hulpmiddelen
 • Afvalverwerking
 • Personenvervoer
 • Kantoorbenodigdheden
 • Mobiele telefonie
 • Processen afdeling Inkoop
 • Factureringsproces, facturenstroom

 Aandachtspunten:

 • Geen centrale inkoop aanwezig, ‘eilandjescultuur’.
 • Onduidelijke en inconsistente bevoegdhedenstructuur.
 • Wisselende leiding, van RvB tot middenmanagement.
 • Onduidelijkheid over (decentrale) contractuele verplichtingen.
 • Wens; centralisering inkoop en processen.
 • Aantal leveranciers teruggebracht van 75 naar 8.
 • Uitdaging; draagvlak creŽren met tastbare en voelbare betrokkenheid.
 • Langlopende (deel) contracten met verschillende aflooptermijnen.


Zorginstelling

Kostenbesparing eerste 12 maanden na start nieuwe contracten, met monitoring door Costfocus Gemiddeld 10 %
Contractuele, minimale levensduur besparingsresultaten Gemiddeld 3 jaar
Aantal medewerkers 1500

Advies over kostengebieden:

 • Verpleegartikelen
 • Voeding en restauratieve voorzieningen (overgrote deel)
 • Wasserijdiensten
 • Schoonmaakdiensten
 • Afvalverwerking
 • Personenvervoer
 • Kantoorbenodigdheden
 • Mobiele telecommunicatie
 • Processen afdeling Inkoop
 • Factureringsproces, facturenstroom

Aandachtspunten:

 • Decentrale locaties hebben grote, niet-officiŽle inbreng, vele ‘eilandjes’.
 • Draagvlak nodig bij centraal inkopen.
 • Bij langlopende contracten toch onderhandelingsruimte creŽren.
 • Weerstand tegen veranderingen door recente reorganisaties.
 • Aantal leveranciers teruggebracht van 130 naar 8.
 • Wisselingen van management en middenkader.
 • Anticiperen op latere, gedeeltelijke outsourcing wasserijdiensten.

Zorginstelling

Kostenbesparing eerste 12 maanden na start nieuwe contracten, met monitoring door Costfocus Gemiddeld 8,5 %
Contractuele, minimale levensduur besparingsresultaten Gemiddeld 5 jaar
Aantal medewerkers 1600

Advies over kostengebieden:

 • Drukwerk
 • Kantoorartikelen
 • Kantoormeubilair
 • Afval
 • Telecommunicatie
 • Personenvervoer (overgrote deel)

Internationaal Advocatenkantoor

Kostenbesparing eerste 12 maanden na start nieuwe contracten, met monitoring door Costfocus Gemiddeld 28 %
Contractuele, minimale levensduur besparingsresultaten Gemiddeld 3 jaar
Aantal medewerkers 200

Advies over kostengebieden:

 • Restauratieve voorzieningen
 • Schoonmaakdiensten
 • Afvalverwerking
 • Logistieke diensten
 • Kantoorbenodigdheden
 • Processen afdeling Inkoop

Aandachtspunten:

 • Zeer hoge kwaliteitseisen opdrachtgever 
 • Verbetering factureringsprocessen en rapportagestructuur. 
 • Naar een pro-actievere insteek van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. 
 • Intensieve betrokkenheid van CostFocus gedurende een jaar nŠ realisatie besparingen; contractmanagement, klachtenbehandeling, factuurcontrole, managementrapportage.
Internationaal modehuis en retailorganisatie

Kostenbesparing eerste 12 maanden na start nieuwe contracten, met monitoring door Costfocus Gemiddeld 29 %
Contractuele, minimale levensduur besparingsresultaten Gemiddeld 5 jaar
Aantal medewerkers 25.000

Advies over kostengebieden:

 • Nationale en internationale koeriersdiensten voor alle aangesloten winkelformules

Aandachtspunten:

 • Zeer hoge kwaliteitseisen opdrachtgever.
 • Verbetering factureringsprocessen en rapportagestructuur.
 • Naar een pro-actievere insteek van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.
 • Aantal leveranciers van 73 naar 2.
 • Intensieve betrokkenheid van CostFocus gedurende een jaar nŠ realisatie besparingen; contractmanagement, klachtenbehandeling, factuurcontrole, managementrapportage.

Landelijke financiŽle dienstverlener

Kostenbesparing eerste 12 maanden na start nieuwe contracten, met monitoring door Costfocus Gemiddeld 18 %
Contractuele, minimale levensduur besparingsresultaten Gemiddeld 3 jaar
Aantal medewerkers 450

Advies over kostengebieden:

 • Schoonmaakdiensten, locaties door heel Nederland
 • Afvalverwerking, locaties door heel Nederland
 • Drukwerk, locaties door heel Nederland
 • Kantoorbenodigdheden, locaties door heel Nederland
 • Processen afdeling Inkoop

Aandachtspunten:

 • Zeer hoge veiligheidseisen binnen alle onderdelen van operations.
 • Professionelere samenwerking realiseren met essentiŽle huidige leverancier o.a. door het afsluiten van een nieuw meerjaren contract.
 • Zeer nauw betrokken bij implementatie en gedurende het besparingsjaar.   

Internationaal software bedrijf randstad:

Begeleiden en advies van kostenbesparing- en verandertraject:

 • Schoonmaakdiensten
 • Catering
 • Beveiliging
 • Kantoorartikelen

 Aandachtspunten:

 • Hoge veiligheidseisen met betrekking tot de beveiliging
 • Beheersbaar maken van lopende cateringcontracten
 • Focus op verhoging van kwaliteit