Costfocus | Kostenbesparing
Fleur Kavelaars | Costfocus
Werkwijze

Wij voeren allereerst een CostScan uit. Die scan is kosteloos en vrijblijvend. Op basis van die CostScan schatten we samen in of onze werkwijze past bij uw specifieke organisatie én of het besparingspotentieel voor beiden voldoende interessant en realistisch is. U mag van ons als partner vanzelfsprekend volkomen openheid en directheid verwachten.

De besparingsfocus van CostFocus;

 • Personenvervoer
 • Koeriersdiensten en logistiek
 • Drukwerk
 • Voeding en Catering
 • Wasserijdiensten
 • Verpleeg- en hulpmiddelen
 • Schoonmaakdiensten
 • Office supplies, copy- en reproservices
 • Uitzendkrachten
 • Afvaldiensten
 • Beveiligings- en receptiediensten
 • Telecom en IT, softwarelicenties
 • Facturenstromen, inkoopprocessen

Als u vervolgens voor ons als partner kiest, gaan wij aan de slag. CostFocus ontwerpt, met input van u en uw medewerkers, het kostenbesparingsproject. Na uw goedkeuring voeren wij het project uit.

Na volledige implementatie start het ‘Besparingsjaar’, waarin:

1.    CostFocus maandelijks rapporteert over de gerealiseerde besparingen;
2.    CostFocus de doorgevoerde veranderingen samen met medewerkers en externe        partijen evalueert op kwaliteit, procedures en samenwerking;
3.    Beschikbaar is voor uw medewerkers voor vragen en calamiteiten;
4.    CostFocus het contractmanagement voor u kan voeren.

We zijn graag functioneel zichtbaar in uw organisatie en direct beschikbaar voor uw medewerkers. We werken dan ook graag in overleg met u regelmatig bij u en uw medewerkers op de werkvloer.

Onze fee; ‘Loon naar resultaat’

 
U bepaalt hoe u met ons afrekent

U kunt ons op twee manieren belonen. Beide manieren zijn transparant en eenduidig en voorafgaand aan onze trajecten met u afgestemd zodat u precies weet waar u voor kiest en wat u kunt verwachten.

1. ‘Loon naar resultaat’

U kunt met ons afrekenen over de kostenbesparingen. Dat doet u achteraf, dat wil zeggen als de besparingen door u al aantoonbaar zijn genoten. Wij noemen dat ‘loon naar resultaat’.

2. ‘Combinatiebeloning’

U kunt ons inzetten op basis van een laag uurtarief. Daartegenover staan heldere en meetbare resultaten. Aanvullend geldt een aangepaste, variabele beloningscomponent, zoals we hierboven omschreven als ‘loon naar werk’.